top of page
  • Yazarın fotoğrafıS.Ergül

Changing Sccm Site Code via Vscript

Merhabalar,

eğer sccm site code bilgisini değiştirmek istiyorsanız , aşağıdaki visual script ile bunu yapabilirsiniz.


On Error Resume Next
set oSMSClient = CreateObject ("Microsoft.SMS.Client")
'if Err.Number <>0 then
'wscript.echo "Could not create SMS Client Object - quitting"
'end if
'Assign client to Servername
oSMSClient.SetAssignedSite "Write Your SiteCode",0
set oSMSClient=nothing


9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page