top of page
  • Yazarın fotoğrafıS.Ergül

PS is Talking...?

Merhabalar,

Poweshell konuşur mu ? neden olmasın işte aşağıdaki kod bloğu ile bunu sağlayabilirsiniz. Yazdığınız text konuşur tabi akıcı bir lisan beklemeyelim... :DFunction Do-Speak {
[CmdletBinding()]
param
([Parameter(Position=0)] $Computer)

If (!$computer) {
$Text=Read-Host 'Enter Text'
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Speech') | Out-Null
$object = New-Object System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer
$object.Speak($Text)
}
else {
$cred=Get-Credential
$PS=New-PSSession -ComputerName $Computer -Credential $cred
Invoke-Command -Session $PS {
$Text=Read-Host 'Enter Text'
[Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Speech') | Out-Null
$object = New-Object System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer
$object.Speak($Text)
}
}
}

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page