top of page
  • Yazarın fotoğrafıS.Ergül

Uninstall TeamViewer

Güncelleme tarihi: 19 Kas 2020

Merhabalar

aşağıdaki scriptimiz ile teamsviewer kurulu clientlarda mevcut olan uninstall.exe ile kaldırabilirsiniz.

rem ##########################################################
rem #Author: Selcuk ERGUL  
rem #Date Created: 03/21/2019
rem #Version: V1.0 - First relase.
rem #Description: Delete TeamViewer.
rem ##########################################################
@echo off
taskkill /im teamviewer.exe
net stop TeamViewer
"%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\uninstall.exe" /S
"%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\Version6\uninstall.exe" /S
"%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\Version7\uninstall.exe" /S
"%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\Version8\uninstall.exe" /S
"%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\Version9\uninstall.exe" /S
PING 127.0.0.1 -n 60
if exist "%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\uninstall.exe" goto silinmedi
if exist "%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\Version6\uninstall.exe" goto silinmedi
if exist "%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\Version7\uninstall.exe" goto silinmedi
if exist "%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\Version8\uninstall.exe" goto silinmedi
if exist "%ProgramFiles(x86)%\TeamViewer\Version9\uninstall.exe" goto silinmedi
CLS
goto silindi
:silinmedi
echo silinmedi
exit /b 1
:silindi
echo silindi
exit /b 015 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page