top of page
  • Yazarın fotoğrafıS.Ergül

WMI due to error 0x80041002

Merhabalar,Sccm ajanı clientınızda aşağıdaki şekilde bir haya veriyorsa, yapmanız gerekenler ilgili scripti client üzerinde çalıştırmanızdır.@ECHO OFF

echo %date% wmifix>>%temp%\sccmfix.log

echo -----------------Log Start--------------------------------------------------->>%temp%\sccmfix.log

net stop winmgmt /y >>%temp%\sccmfix.log

SET /A test=%RANDOM% * 100 / 32768 + 1

rename "%windir%\system32\wbem\Repository" repo%test%.old >>%temp%\sccmfix.log

net start winmgmt >>%temp%\sccmfix.log

echo ------------------Log End----------------------------------------------------- >>%temp%\sccmfix.log


4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page